Předsednictvo

  • Předseda studentské rady - Karolína Tejkalová
  • Místopředsedkyně studentské rady za vyšší gymnázium - Jaroslav Borovička
  • Místopředsedkyně studentské rady za nižší gymnázium - Petra Holubová
  • Tajemník - Tereza Hrachovcová
  • Koordinátorka - Mgr. Milada Svozilová